AR-GE FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME

Araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğ­renmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma-geliştirme bilimsel ve tek­nik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yü­rütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi biri­kiminin yeni uygulamalarda kullanı­mıdır.

Rekabet üstünlüğü sağlayan dünya işletmelerinin bu üstünlüklerinin “güç kaynağı” hiç şüphe yoktur ki AR-GE’ye yaptıkları yatırıma bağlıdır. Bilimde “vermeden almak” yoktur. Ne oranda yatırım yaparsak, o oranda sonuç alabiliriz. Ülkemizin teknolojik yarışta çok ar­kalarda kalmaması için “AR-GE” çalışmalarına önem ve ön­celik verilmesi gerekmektedir.

Tıbbi cihaz Ar-Ge, prototip geliştirilmesi, üretim ve sonrası süreçlere yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

Tıbbi cihazlar içerdikleri teknolojiler ve farklı disiplinler nedeniyle, katma değerli ürün grubunda yer almaktadırlar. Tıbbi cihazların ve bu cihazlara ilişkin teknolojilerin yerli olarak tasarlanması ve üretilmesi konusunda ileri mühendislik çözümlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla, üniversitelerimizle işbirliği içinde ARGE ve mühendislik çalışmaları yürütmekteyiz.

Yüksek teknolojili ekipmanlarımız ve dinamik kadromuz ile hizmetinizdeyiz

Divalsan Mühendislik, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla AR-GE yatırımlarına ağırlık vermiştir. Firmamız, yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olan AR-GE ekibi ile ürün geliştirmeye yönelik çeşitli projelere imza atmaktadır. AR-GE alanındaki yatırımlar firmamızın gelişim sürecinde etkin rol almıştır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermekle yetinmeyip, ayrıca müşterilerin uygulamalarına göre özel çalışmalar yapılmaktadır.

Çözüm odaklı üretme-geliştirme anlayışı ile hizmet kalitemizi üst düzeylere taşımaktayız. Yüksek kaliteli ürünler ve teknik desteğin sağlanması Divalsan Mühendislik’in ayırt edici avantajları arasındadır.

Yerli ve Milli Üretim

Tıbbi cihaz sektöründe üretim yaparak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra gelişen endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürünler ile hızlı cevap vermeyi planlayan Divalsan Mühendislik, hem güvenli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hem de yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Müşteri Odaklılık

Divalsan Mühendislik, günümüzde fark yaratmanın başarıya taşıdığının farkındalığı ile hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiştir. Firmamız, müşteri-tedarikçi ilişkisinden ziyade, müşterileri ile takım arkadaşı ve çözüm ortakları olmuştur. Bu anlayış, tedarikçi-çalışan-müşteri zincirinin uzun süreli olarak birlikte hareket etmesini sağlamaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde, gelecek teknolojileri öngörerek ve yenilikçiliği artıran uygulamaları hayata geçirerek sektörde öncü olmak amacındayız.

Yerli ve Milli Üretim

AR-GE merkezimizde; yüksek teknolojili ekipmanlarımız ve dinamik kadromuz ile inovatif ara ürünler geliştirerek müşterilerimize değer katıyoruz.

Müşteri Odaklılık

Divalsan Mühendislik,

Konusunda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte ve gelişmelere hızla adapte olmakta, yenilikçi ve bilimsel çalışan takımında, uzmanları, tasarımcıları ve mühendisleriyle gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları ile yüksek kalite standartlarında ürünler oluşturarak, satın alma, kullanma, servis aşamalarında tam müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır.