Hepa filtreler yüksek verimlilikte partikül tutucu hava filtreleridir. 0.3µm çapındaki partiküller için verimliliği %85 den, %99.995 e kadar değişmektedir. HEPA olarak adlandırılan, H sınıfı filtreler DIN EN 1822’nin belirlediği oransal/nüfuz etme verimi (frictional efficiency or penetration) testine tabi tutularak, en fazla nüfuz eden parçacık büyüklüğü (most penetrating particle size MPPS) değerlerine göre sınıflandırılırlar. Bu sınıftaki filtreler için filtre veriminden bahsedilmez, ölçülen değerler, filtrenin partikül yakalama verimidir.

Günümüzde, temiz odaya giren herhangi bir dış hava, yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı (high efficiency particulate arresting – HEPA 0,3 µm üstü partikülleri %85 ve üstü verimle tutabilen filtre) ve/veya çok düşük geçirgenlikle (ultra-low particulate air – ULPA 0,12 µm üstü partikülleri %99,99 verimle tutabilen filtre) hava filtrelerinden süzülerek kirleticilerin temiz odaya girmesi ve ortam yüzeylerine yerleşmesi önlenmektedir.

HEPA filtrenin çalışma ömrünün attırılması için, büyük partikülleri ve fiberleri seçip yakalayabilecek daha az verimli filtreler kullanılabilir. HEPA filtrelerin değiştirilme periyotlarının her birinde birkaç ön filtre değişimi HEPA filtre ömrünü 4 kat arttırır. HEPA filtrelerin 2µm çaptan büyük partiküllerden, keten tiftiğinden (lint) ve konsantrasyonu 2.3mg/m3’den büyük partiküllerden korunması gerekir. HEPA filtrenin tıkanma yatkınlığı toz ve ön filtre karakteristiğinden etkilenir.

İklimlendirme Sistemlerinde Filtre Çeşitleri

Hava, %78 Azot, %21′ Oksijen, %1 Argon ve az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gazdır. Sanayileşme ile birlikte gittikçe artan hava kirliliği ve içerisinde bulundurduğu farklı tanecikler günlük yaşantımızda sağlığımıza, yaşadığımız çevreye ve üretilen ürünlere ve tüketim maddelerine zarar verir.

İklimlendirme santrallerinde hava kalitesini arttırmak için yapılan filtre çeşitleri, sınıfları ve kullanım alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Filtre Çeşitleri

Filtre sözcüğünü kısaca tanımlayacak olursak “Havanın içerisinde istenilmeyen kirletici gazları, buhar ve farklı tanecikleri havadan ayrıştırmaya yarayan cihazlara” denir. Klima santralleri veya havalandırma sistemlerinde dış ortam ile mahal arasında istenmeyen gaz, toz, buhar veya cisimleri tutmak, gerekli ayrıştırmayı yapmak ayrıca virüs ve bakterilerin azaltmak amacıyla kullanılır. İstenilen hava kalitesine göre uygun filtre seçimi yapılır. Bir hava filtresinin seçiminde 3 ana unsur vardır;

 • Filtrenin verimi
 • Havanın verimi
 • Filtrenin ömrü ve toz tutma kapasitesidir.

KABA FİLTRASYON

Rulo Filtreler

Sentetik Elyaf Rulo Filtre
Bazı çeşitleri yıkanarak tekrar kullanılabilmesine karşın birçoğu daha sağlıklı filtrasyon performansı sağlayan tek kullanımlıktır.

Uygulama Alanları:

 • Havalandırma, endüstriyel tesisler ve klima sistemleri.
 • Ön filtreleme ve orta yükseklikte granülometri ile partiküllerin ayrılmasında.

Cam Elyaf Rulo Filtre
Bu tür filtreler 10 µm çapına kadar tozları tutarlar. Kirlendikten sonra atılan ya da temizlendikten tekrar kullanılan tipleri vardır.

Uygulama Alanları:

 • Boyahanelerde “Boya tutucu” olarak.
 • Endüstriyel hava temizleme tesislerinde, ön filtrelemede.

Kaset Filtreler

Galvaniz Çerçeve Panel Filtreler
Özellikle havalandırma sistemlerinin kuru tozların tutulması amacıyla ve hassas filtrelerden önce ön filtre olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Uygulama Alanları:

 • Endüstiriyel havalandırma ve klima tesislerinde.
 • Ön filtreleme, kaba ve ince partiküllerin ayrılmasında.
 • Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında.
 • Yüksek verimli ve mutlak filtreler için ön filtrelemede.

Poliüretan Filtre
Endüstriyel tip havalandırma sistemlerinde kaba tozların tutulması amacıyla yıkanabilir filtreler olarak üretilmektedir. Yüksek toz tutma kapasitesine sahip olan filtrelerin basınç kaybı ise düşüktür.

Uygulama Alanları:

 • Merkezi tip havalandırma sistemlerinde
 • Fan-coil emişlerinde ve split klimalarda ön filtre olarak kullanılmaktadır.

Galvaniz Çerçeve Metal Filtreler
Havalandırma sistemlerinde ve özellikle mutfak davlumbazlarında yıkanabilir toz ve yağ tutucu panel filtreler olarak kullanılmaktadır. Filtre malzemesi olarak kullanılan metal örgü teli uzun kullanım ömrü ve yüksek toz tutma kapasitesi sağlar.

Uygulama Alanları:

 • Kademeli havalandırma sistemlerinde
 • Kaba toz tutulmasında
 • Mutfak davlumbazlarında yağ tutucu filtre olarak kullanılır.

TORBA FİLTRELER (İNCE FİLTRASYON)

M5-M6 Sentetik Torba Filtreler
Yüksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren uygulamalarda ön filtrasyon sonrası kullanılmak üzere sentetik filtre malzemesinden üretilmiştir.

Uygulama Alanları:

 • Yüksek hava debili endüstriyel tesislerde ön ve son filtre.
 • Çok hassas hava filtreleri için ön filtrelemede.

F7-F8-F9 Sentetik Torba Filtreler
Filtre malzemesinin patlamaya ve sızdırmaya karşı dayanıklı olması için ultrasonik kaynak kullanılmıştır. Filtre cepleri tüm yüzey alanından maksimum verim elde etmek amacıyla sentetik elyaf ayıraçlar kullanılarak küçük cepler halinde dikilmiştir. Zor çalışma şartları için galvaniz çerçeveden üretilmektedir.

Uygulama Alanları:

 • Havaladırma ve klima tesislerinde aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında.
 • Havada asılı partiküller için son filtrelemede.

HEPA VE ULPA FİLTRELER

Adını High Efficiency Particulate Arrestin kısaltmasında alan hepa filtreler yüksek verimli tanecik yakalama kapasitesine sahip bu filtreler çok küçük boyuttaki parçacıkları % 85 üzerinde yakalama verimi ile tutarlar. 0,3 mikron çapına kadar tanecikleri yakalayabilirler. H10-H13-H14-U15 sınıfında filtreleme yaparlar.

ULPA filtreler ise Hepa filtrelerden daha hassas filtrelerdir ve yakalama verimleri %99,99 oranına sahiptirler. Bakım gerektirmezler ancak kullanıldığı ortam ve kullanım sıklığına bağlı olarak en fazla 6-12 ayda bir değiştirilmelidirler. Genellikle ameliyathane, hastane ve temiz oda uygulamalarında sıklıkla kullanılırlar.

MDF-Alüminyum Düz Hepa Filtreler
Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç endüstrisi ve gıda fabrikaları gibi çok hassas hava kalitesi gerektiren ortamlarda kullanılmaktadır. Üretilen her bir filtre EN 1822 standartlarına göre test edilmekte ve test sonuçları rapor halinde kullanıcıya teslim edilmektedir.

Uygulama Alanları:

 • Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve klimalarında.
 • Hastane ve ilaç sanayinde aseptik alanlar, mikro elektronik ve benzeri kritik endüstrilerde temiz odalar, radyoaktivite ile kirlenmiş atık hava filtrasyonu,

Alüminyum V Modül Hepa Filtreler
Yüksek debide Hepa seviyesinde filtrasyon gerektiren ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Galvaniz çerçeve içerisine V şeklinde dizilmiş mini pileli paneller yüksek hava debisi sağlayarak uzun filtre ömrü ve düşük bakım masrafı sağlamaktadır.

Uygulama Alanları:

 • Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve klimalarında.
 • Hastane ve ilaç sanayinde aseptik alanlar, mikro elektronik ve benzeri kritik endüstrilerde temiz odalar, radyoaktivite ile kirlenmiş atık hava filtrasyonu.
 • Kemoterapi ilaç hazırlama robotları

ELEKTROSTATİK FİLTRELER

İyonlaşma şekliyle çalışır. Tozlara elektrik yükleyen pozitif yüklü bir volfram ile pozitif ve negatif yüklenebilen kondansatör plakadan oluşur. Hava hızına bağlı olarak etkisi değişir. 1 m/s den küçük hava hızlarında 0,1 µm çapındaki tozlara kadar ayrıştırabilir.

AKTİF KARBON FİLTRELER

Aktif karbon filtreler genellikle koku tutucu filtreler olarak kullanılırlar. Sentetik elyaf ile desteklenmiş olanları ayrıca toz tutucu filtre olarak kullanılır.

Aktif karbon filtreler kartuş, kaset ve plastik kasalı olarak kullanılan filtre iç malzemesine göre imal edilebilirler. Granül karbonlu filtrelerde filtre kirlendiğinde sadece granülü değiştirmek yeterlidir.

KAĞIT VE TEFLON FİLTRELER

Elektrostatik toz boya ve endüstriyel alanlarda kullanımı yaygındır. Özel imalat istenmediği takdirde dış kısımlarında koruyucu sac bulunmaz. Bu filtreler ters şoklama sistemiyle çalıştırılarak hem üzerinde birikmiş toz boşaltılır hem de filtre verimi artırılır.

FİLTRELERİN SINIFLANDIRILMASI